Responsive Reklam Alanı


Tarımsal Kredi Faiz Oranları

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı
(%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı
(%)(*)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL) (**)

Hayvansal Üretim      
Süt Sığırcılığı (İşletme-Yatırım)

13

5,2

7.500.000

Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği (İşletme-Yatırım)

13

6,5

7.500.000

Damızlık Düve Yetiştiriciliği (İşletme-Yatırım)

13

5,2

7.500.000

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (sığır-manda) (İşletme-Yatırım)

13

6,5

7.500.000

 

 

 

Sübvansiyonlu Krediler 2010

Dayanak:

29.01.2010 tarih ve 27477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 18.03.2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında, T.C.Ziraat Bankası mevzuatı dahilinde sübvansiyonlu tarımsal kredi kullandırılmaktadır.

Amaç :

Üreticilerimizin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesini teminen, 2010/6 sayılı Kararname kapsamında “2010 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları”ve T.C.Ziraat Bankasının tarımsal kredilendirme usul ve esasları dahilinde kredilendirilmesi uygun görülen gerçek ve tüzel kişilere  (kamu kurum ve kuruluşları hariç) düşük faizli (sübvansiyonlu) yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır.

Uygulama Süresi:

01.01.2010 – 31.12.2010

İndirim (Sübvansiyon) Uygulanacak Üst Limitler :

Hayvansal üretim ve kontrollü örtü altı tarımı konularında 7.500.000 TL; iyi tarım uygulamaları, organik tarım, tohum, fide, fidan üretimi/ kullanımı, Ar-Ge, su ürünleri yetiştiriciliği, büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği, tavukçuluk, tarımsal sulama, tarımsal mekanizasyon, ihracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında 1.500.000 TL; diğer işletme ve yatırım kredilerinde ise 500.000 TL’dir.
Üreticilerimizin tarımsal kredi taleplerinin yukarıda belirtilen limitleri aşan kısmına Bankamız cari tarımsal kredi faiz oranı uygulanmaktadır.
Mevcut kurulu işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla öngörülen indirim (sübvansiyon) oranları dikkate alınmaktadır.

Vade:

İşletme Kredilerinde : Azami 24 ay
Yatırım Kredilerinde : Azami 7 yıl

 Uygulamadan yararlanamayacak gerçek ve tüzel kişiler:

2010/6 Sayılı Kararname dahilinde Bankamıza; tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçları ertelenmiş/taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilerimize indirimli (sübvansiyonlu) kredi kullandırılamamaktadır.

 
2010 Sübvansiyonlu Kredi Faiz Oranları :

Bankamız cari tarımsal kredi faiz oranı üzerinden üretim konuları bazında %25 ile %100 oranında indirim uygulanmaktadır.

ÜRETİM/FAALİYET KONULARI Sübvansiyonlu
Kredi Konuları

Uygulanacak İndirim Oranı
(%)(*)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti(TL)

HAYVANSAL ÜRETİM
Süt sığırcılığı İşletme-Yatırım

60

7.500.000

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği İşletme-Yatırım

50

7.500.000

Damızlık düve yetiştiriciliği İşletme-Yatırım

60

7.500.000

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) İşletme-Yatırım

50

7.500.000

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) İşletme-Yatırım

50

7.500.000

Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik İşletme-Yatırım

60

7.500.000

Arıcılık İşletme-Yatırım

50

7.500.000

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ
Büyükbaş hayvan besiciliği İşletme-Yatırım

50

1.500.000

Küçükbaş hayvan besiciliği İşletme-Yatırım

50

1.500.000

 

 

 

BAŞAKKART

 • Başakkart, tarımsal girdi/hizmetleri faizsiz dönem avantajı ile edinebileceğiniz bir bankkarttır.
 • Tarımsal üretim faaliyetlerinizde ihtiyaç duyacağınız tohum, fide, gübre, zirai ilaç, yem, veterinerlik hizmeti, arıcılık/seracılık/balıkçılık. vb. malzemelerini, traktörünüzün ve diğer mekanizasyon aletlerinizin bakım/onarım/yedek parça giderlerini Başakkart anlaşması olan işyerlerinden 5 aya varan faizsiz dönemlerle edinebilirsiniz.
 • Mazot ve madeni yağı ise 6 aya varan faizsiz dönemler ile Başakkart anlaşması olan akaryakıt istasyonlarından edinebilirsiniz.
 • Başakkart ile ilişkilendirilen kredi limitinin tamamı ile girdi/hizmet satın alabilirsiniz.
 • Faizsiz dönem avantajı, üretim faaliyetlerinizdeki faiz yükünüzü azaltacaktır.
 • Faizsiz dönemlerin sonunda geri ödeyemediğiniz tutarlar, kredi hesabınıza aktarılmakta ve aktarma tarihinden itibaren faize tabi tutulmaktadır.
 • Bankamız ATM ve Şubelerinden nakit çekebilirsiniz.
 • Başakkart ile ilişkilendirilerek kullanacağınız tarımsal kredi hesabınıza 24 aya kadar vade verilebilmektedir.
 • Başakkart’ın kart ücreti bulunmamaktadır.
 • Hesap özetleriniz 3 aylık periyotlarla sizlere ulaştırılacaktır.
 • Başakkart başvurularınızı; tarımsal üretim faaliyetlerini yürüttüğünüz veya şirket merkezinizin bulunduğu yerdeki T.C.Ziraat Bankası Şubelerine yapabilirsiniz

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Anaç Sığır Meme Dezenfeksiyonu Mastitis Önleme Yöntemleri Anaç Sığır Döl Tutmama Sorunu
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Ekonomi ve İş Dünyası