‘T.C Ziraat Bankası Hayvancılık Kredileri ve Tarımsal Kredi Faiz Oranları’ ile alakalı yazılar

20
Eylül

T.C Ziraat Bankası Hayvancılık Kredileri ve Tarımsal Kredi Faiz Oranları

Yazan: admin  |  Kategori: Hayvancılık  |  Okunma: 7.915 views

Tarımsal Kredi Faiz Oranları

Kredi Konusu

Cari Faiz Oranı
(%)

Sübvansiyonlu Faiz Oranı
(%)(*)

Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL) (**)

Hayvansal Üretim      
Süt Sığırcılığı (İşletme-Yatırım)

13

5,2

7.500.000

Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği (İşletme-Yatırım)

13

6,5

7.500.000

Damızlık Düve Yetiştiriciliği (İşletme-Yatırım)

13

5,2

7.500.000

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (sığır-manda) (İşletme-Yatırım)

13

6,5

7.500.000

 

 

 

Sübvansiyonlu Krediler 2010

Dayanak:

29.01.2010 tarih ve 27477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 18.03.2010 tarih ve 27525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında, T.C.Ziraat Bankası mevzuatı dahilinde sübvansiyonlu tarımsal kredi kullandırılmaktadır.

Amaç :

Üreticilerimizin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesini teminen, 2010/6 sayılı Kararname kapsamında “2010 Yılı Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları”ve T.C.Ziraat Bankasının tarımsal kredilendirme usul ve esasları dahilinde kredilendirilmesi uygun görülen gerçek ve tüzel kişilere  (kamu kurum ve kuruluşları hariç) düşük faizli (sübvansiyonlu) yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır. Devamını oku »

Ekonomi ve İş Dünyası