Responsive Reklam Alanı


Silaj Makinesi Hibe Başvurusu :
– Silaj Makineleri, silajlık yem bitkilerinin hasadında kullanılan ve traktör kuyruk milinden hareket alan makineleri ifade eder.
– Bu kapsamda, tek veya çift sıralı silajlık mısır hasat makinelerine ve sıra bağımsız olan mısır hasat makinelerine, ayrıca ot silajı hasat makinelerine de hibe desteği verilir.
– En az 20 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.
– En az 20 dekar kendi arazisi olması şartıyla arazi kiralaması kabul edilir.
– Traktörü olmayan bu makineye başvuru yapamaz. Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri başvuru yapabilir. Traktör satın alımı kredi ile yapılmışsa başvuru aşamasında vadesi geçmiş kredi borcu olmadığına dair belge, leasing ile yapılmışsa sözleşme mutlaka adı geçen banka onaylı olarak alınmalıdır.
– Traktör kiralaması kabul edilmez.
– Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :
1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi ve hayvan varlığı ile ilgili belge, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
3. Teknik Şartname
4. Piyasa fiyat araştırması beyanı veya proforma fatura
5. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
6. Traktör ruhsatının fotokopisi

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği teknik belgeler:
1.Garanti Belgesi
2.Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (yetkili servis belgesi)
3.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 14 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor)
4. İthal makinelerin mevcut teknik mevzuata uygun CE belgesi
5.Teknik Özellik Belgesi
6..Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu


Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Pancar Söküm Makinesi Hibe Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler Erkunt 80 Bahçe Tipi İle John Deere 5303 Çekişmesi
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Ekonomi ve İş Dünyası