Responsive Reklam Alanı


Kredi başvurularınızı tarımsal işletmenizin bulunduğu/kurulacağı veya şirket merkezinizin bulunduğu yerdeki tarımsal kredi kullandırma yetkisi bulunan Ziraat Bankası Şubelerine yapabilirsiniz.

Ahır projelendirme ve uygulamasında (ahır inşasında) profesyonel hizmet alabilirsiniz. Serbest Duraklı Açık Kapalı Çelik Çatılı Ahır Yapımı

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

10 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;
En fazla 18 aylık erkek hayvan alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla 3.000.000.- TL’ye kadarki kredi talepleriniz azami 24 ay vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir. Kredi talebinizin 3.000.000.- TL’yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranı ile kredilendirilmektedir.

Kredi ile temin edilecek hayvanların “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) olmaları gerekmektedir.

Süt Sığırcılığı

Damızlık Belgeli ve/veya Saf Irk Sertifikalı 10 baş ve üzerinde hayvanınız var ise veya mevcut hayvan sayınızı  10 baş ve üzerine çıkarmak ya da en az bu kapasiteler ile yeni tesis kurmak istiyorsanız;

En fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7.500.000.-TL’ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir.  Kredi talebinizin 7.500.000.- TL’yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranı ile kredilendirilmektedir.

Kredi ile temin edilecek damızlık hayvanların, Damızlık Belgesi/Saf Irk Sertifikasının bulunması, tanımlanmış (küpelendirilmiş)  ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sisteminde (SÖS) kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı,
Ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde mevcut işletmenin “Süt Sığırcılığı İşletmesi” olduğuna dair Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri veya  Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı talep edilmektedir.

Büyükbaş Süt Hayvanclığı

10 baş ve üzerinde kültür ırkı ve melezi gebe düve veya inek/mandaya sahip iseniz veya hayvan sayınızı asgari bu kapasiteye çıkarmak ya da en az bu kapasiteler ile yeni işletme kurmak istiyorsanız;

Kültür ırkı ve melezi gebe düve veya azami dört yaşında inek/manda alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7.500.000.-TL’ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir.  Kredi talebinizin 7.500.000.- TL’yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranı ile kredilendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek hayvanların,  tanımlanmış (küpelendirilmiş)  ve mandalar hariç Soykütüğü-Önsoykütüğü Sisteminde (SÖS) kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden belge/yazı talep edilmektedir.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı

Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, Saanen, Kilis ve Ankara Keçisi yetiştiriciliğinde en az 25 baş kapasite ile üretim yapıyorsanız, en az bu kapasiteler ile yeni tarımsal işletme kurmak ya da mevcut hayvan sayılarınızı bu kapasitelere yükseltmek istiyorsanız;

Hayvan alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve her 10 küçükbaş hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7.500.000.-TL’ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir.  Kredi talebinizin 7.500.000.- TL’yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranı ile kredilendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek hayvanların, Damızlık Koyun Keçi Sisteminde kayıtlı olmaları; ayrıca keçi yetiştiriciliğinde işletmede mevcut ve yeni alınacak keçilerin Saanen ve/veya Kilis ve/veya Ankara Keçisi olduklarına dair Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden belge/yazı talep edilmektedir.

Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği

Angus, Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı hayvanlarla 50 baş ve üzerinde damızlık et sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı hayvan alımları, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla 7.500.000.-TL’ye kadarki kredi talepleriniz azami 7 yıl vadeli ve FAİZSİZ olarak değerlendirilmektedir. Kredi talebinizin 7.500.000.- TL’yi aşan kısmı ise yıllık % 13 cari faiz oranı ile kredilendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek damızlık etçi sığırların, tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Damızlık Belgesine/Saf Irk Sertifikasına olmaları gerekmektedir.

Serbest Duraklı Açık Kapalı Çelik Çatılı Projelendirme ve Ahır Yapımı

KREDİ KONULARI
 FAİZ İNDİRİM ORANI(%)
 GERİ ÖDEME  SÜRESİ
 
Süt sığırcılığı (yatırım)
 100
 7 Yıla Kadar
 
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (yatırım)
 100
 
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (yatırım)
 100
 
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (yatırım)
 100
 
Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme)
 100
 2 Yıla Kadar
 
KAPSAMI; ÜLKE GENELİ
UYGULAMANIN BAŞLAMA TARİHİ;  1 AĞUSTOS 2010
KREDİ ÜST LİMİTİ: Yatırım kredilerinde                                     7.500.000 TL.
İşletme Kredilerinde (Sığır Besiciliği)    3.000.000 TL.

Serbest Duraklı Açık Kapalı Çelik Çatılı Projelendirme ve Ahır Yapımı

İlgili Karar

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARARMADDE 1 – 4/1/2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kredi konuları itibarıyla uygulanan indirim oranlarının, hayvansal üretim ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliğine ait bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “

ÜRETİM/FAALİYET KONULARI Sübvansiyonlu
Kredi Konuları Uygulanacak İndirim Oranı
(%)(*) Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti(TL)
HAYVANSAL ÜRETİM
Süt sığırcılığı İşletme 60 7.500.000
Süt sığırcılığı Yatırım 100 7.500.000
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği İşletme 50 7.500.000
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği Yatırım 100 7.500.000
Damızlık düve yetiştiriciliği İşletme-Yatırım 60 7.500.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) İşletme 50 7.500.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) Yatırım 100 7.500.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) İşletme 50 7.500.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) Yatırım 100 7.500.000
Kanatlı sektörüne yönelik bio güvenlik İşletme-Yatırım 60 7.500.000
Arıcılık İşletme-Yatırım 50 7.500.000
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ
Büyükbaş hayvan besiciliği İşletme 100 1.500.000
Büyükbaş hayvan besiciliği Yatırım 50 1.500.000
Küçükbaş hayvan besiciliği İşletme-Yatırım 50 1.500.000
TAVUKÇULUK
Yumurta tavukçuluğu İşletme-Yatırım 50 1.500.000
Et tavukçuluğu İşletme-Yatırım 50 1.500.000
SU ÜRÜNLERİ
Su ürünleri yetiştiriciliği İşletme-Yatırım 50 1.500.000
TOHUM, FİDE, FİDAN ÜRETİMİ/KULLANIMI
Sertifikalı tohum, fide, fidan yurtiçi üretimi/ kullanımı İşletme-Yatırım 50 1.500.000
Standart fidan yurtiçi üretimi/kullanımı İşletme-Yatırım 50 1.500.000
ORGANİK TARIM
Organik tarım İşletme-Yatırım 60 1.500.000
Organik girdi üretimi İşletme-Yatırım 60 1.500.000
İYİ TARIM UYGULAMALARI
İyi tarım uygulamaları İşletme-Yatırım 60 1.500.000
ARGE
Tarımsal AR-GE Yatırım 40 1.500.000
KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI
Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği İşletme-Yatırım 50 7.500.000
TARIMSAL SULAMA
Tarla içi modern basınçlı sulama sistemleri
(damla sulama, yağmurlama sulama) Yatırım 100 1.500.000
Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması vb.) Yatırım 60 1.500.000
TARIMSAL MEKANİZASYON
Tarımsal mekanizasyon (traktör-biçerdöver hariç) Yatırım 50 1.500.000
İHRACATI YAPILAN DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ
İhracatı yapılan doğal çiçek soğanlarının üretimi İşletme-Yatırım 50 1.500.000
TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği İşletme-Yatırım 50 1.500.000
DİĞER ÜRETİM KONULARI
Diğer bitkisel üretim İşletme-Yatırım 25 500.000
Diğer hayvansal üretim İşletme-Yatırım 25 500.000
Diğer  tarımsal mekanizasyon İşletme-Yatırım 25 500.000
Diğer su ürünleri İşletme-Yatırım 25 500.000
Diğer değişken faizli traktör ve biçerdöver İşletme-Yatırım 25 500.000
”MADDE 2 – Aynı Kararın 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “büyükbaş ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “1.500.000 TL;” ibaresinden sonra gelmek üzere “büyükbaş hayvan besiciliği konusunda azami 3.000.000 TL;” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Karar kapsamında 31/7/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kullandırılan krediler ile ilgili olarak, anılan tarihe kadar yürürlükte bulunan hükümlere göre işlem yapılır.

”MADDE 4 – Bu Karar 1/8/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Serbest Duraklı Açık Kapalı Çelik Çatılı Projelendirme ve Ahır Yapımı

KREDİ BAŞVURUSU İÇİN

Gerçek Kişi Üreticileri;

Çiftçi olduğunu tevsik edici belge,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Bilanço esasına göre faaliyet gösteriliyor ise son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu, yeni kurulan işletmelerden ise kuruluş veya son yıla ait bilanço/gelir tablosu
Tüzel kişi üreticilerimiz;

Çiftçi olduğunu tevsik edici belge,
Tüzel kişiliğe ait ana sözleşmenin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar
Oda kayıt belgesi,
Vergi levhası,
Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri,
Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu,


Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Tümosan 65-70 NT Teknik Özellikler www.tarimdestek.tk Yeni Yılınızı Kutlar
2 Yorum
  1. Yazar
    hayvancılık kredileri

    Çiftçilerimiz açısından güzel bi çalışma yürütülüyo umarız faydalı olacak ve istenilen sonuç alınacaktır. Destekliyoruz.

  2. Yazar
    fatih aydın

    tamamen aldatmaca yalan dolan hersey mevcut bu kredide adı ustunde sıfır faiz ama senelik 1500 tl gibi fiyata hayat sigortası mecburiyeti ve cektigin paranın vergisini senden alıyorlar tabi krediyi kullanırken bunların hicbirinden sizin haberiniz olmuyor

Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Ekonomi ve İş Dünyası