Responsive Reklam Alanı


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2010 yılını tarım ve hayvancılık alanında çok sayıda başarılı uygulama ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen çalışmalar ve bunlara ilişkin rakamsal veriler; kırsal kalkınma, kalite, sağlık ve verimlilik alanındaki artışları gözler önüne seriyor.

Destekler Artarak Devam Etti
 
Tarımsal Destekler yüzde 207 artırıldı. 2003-2010 döneminde toplam 36,1 milyar TL nakit destek verildi. Halen verilen 61 kalem desteğin 52’si 2003 yılından önce varolmayan desteklerdendi. Bu uygulamalar sayesinde 2002 yılında 1 milyar 868 milyon TL olan toplam tarımsal destekler, 2010 yılında 5 milyar 792 milyon 408 bin 528 TL’ye ulaştı. Destek miktarlarının önemli bir bölümü üretim sezonundan önce açıklandı. Destekleme ödemeleri yılı içinde ve girdi kullanımının en yoğun olduğu dönemlerde yapıldı. Desteklerle üretim maliyetlerinin önemli bir kısmı karşılandı. 2010 yılında desteklerin maliyeti karşılama oranı; pamukta yüzde 50, ayçiçeğinde yüzde 39, buğdayda yüzde 24, soyada yüzde 51 oldu.
 
35 Bin Çiftçiye 2,5 Milyar Faizsiz Kredi
 
Hayvancılık desteklerine özel önem verildi ve çeşitlendirildi. Faizsiz 7 yıl vadeli yatırım ve işletme kredi uygulaması başlatıldı. 1 Ağustos-15 Aralık tarihleri arasında 35 bin 892 çiftçiye 2 milyar 582 milyon TL kredi kullandırıldı. GAP ve DAP projeleri kapsamında 276 milyon TL yatırıma karşılık 81 milyon TL hibe desteği verilerek 50 baş ve üzeri 269 işletme kurulmakta olup, bu işletmelere 31 bin baş damızlık hayvan verilme süreci başlatıldı. Hibe oranları inşaatta yüzde 30, makine ve hayvan alımında yüzde 40 olarak belirlendi. Son 8 yılda hayvancılığa toplam5,5 milyar TL nakit destek verildi. Toplam destekler içindeki oran payı yüzde 4’den yüzde 22’ye çıkarıldı. 2002 yılında 4 bin 300 adet olan 50 baş üzeri hayvancılık işletme sayısı 2010 yılında 19 bin 280’e ulaştı. Ülkemizde büyükbaş hayvancılık işletme büyüklüğü ortalamasının 6 baş olduğu dikkate alındığında bu gelişmenin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Ülkemiz için stratejik öneme sahip hayvansal ürünlerin üretiminde önemli artışlar sağlandı. Sütte yüzde 49, su ürünlerinde yüzde 161, beyaz ette yüzde 82, yumurtada yüzde 20, balda yüzde 10 oranında artışlar gerçekleştirildi.
 
Yem Üretiminde Büyük Artışlar Sağlandı
 
Sağlanan desteklerle yem bitkileri üretim alanı 2002 yılında 1,2 milyon hektardan 2009 yılında 2,2 milyon hektara çıkarılarak kaba yem ihtiyacımızın yüzde 75’i karşılanır hale geldi. Son yedi yılda konsantre yem üretimi 5 milyon tondan 10 milyon tona yükseldi. 2006-2009 döneminde yıllık ortalama 2 milyonun üzerinde suni tohumlama yapıldı. Son 8 yılda 3,6 milyon dekar alanda mera ıslah çalışması yapıldı. İlk defa 2006 yılında başlatılan Tarım Sigortası uygulamaları çerçevesinde, o tarihten bu yana 1 milyon 160 bin poliçe kesildi, 227 milyon TL prim desteği, 275 milyon TL hasar ödemesi yapıldı. 2010 yılında 17 ürünün prim ödemesinde, havza bazlı destekleme modeline geçildi. 2010 yılında ilk defa don desteği ödemesi yapıldı. 150 da/TL, 23 İlde 44 bin çiftçiye 128 milyon TL, Sulama Yatırımlarına Faizsiz Kredi ve Hibe Uygulaması kapsamında da 1 milyar 244 milyon TL destek verildi. Bugüne kadar kredi ve hibe desteği uygulaması ile 137 bin çiftçiye ait yaklaşık 3 milyon dekar alan basınçlı sulama sistemleri ile sulamaya açıldı. Ülkemiz için stratejik öneme sahip pek çok ürünün üretiminde önemli artışlar sağlandı. Örneğin; mısırda yüzde 100, çeltikte yüzde 139, kayısıda yüzde 43, kirazda yüzde 98, turunçgillerde yüzde 43 artış yaşandı.
 
178 Bin Aileye İstihdam Sağlandı
 
Uygulamaya konulan yapısal değişim ve dönüşüm çalışmalarının en önemlilerinden birisi de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı oldu. Bu kapsamda bugüne kadar; bin 126 bitkisel ürün işleme paketleme tesisi, 621 hayvansal ürün işleme ve paketleme tesisi, 247 tarımsal ürün deposu, 191 alternatif enerjili sera, 214 soğuk hava deposu, 26 su ürünleri işleme-paketleme tesisi, 6 hayvansal gübre işleme tesisi, 529 toplu basınçlı sulama projesi olmak üzere toplam 2 bin 960 proje tamamlanmış olup, yeni yılın ilk günlerinde 3 binin üzerinde tarımsal ürün işleme tesisi tamamlanmış olacak. Bu projelere 486 milyon TL hibe desteği verilirken, 29 bin kişiye de istihdam sağlandı. Ayrıca, makine-ekipman desteği kapsamında 77 bin 629 adet projeye 347 milyon TL hibe desteği verildi. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine yönelik olarak toplam 833 milyon TL hibe desteği verildi. Son 8 yılda bin 800 kooperatif projesine 1 milyar 551 milyon TL kredi tahsis edilerek 178 bin aileye istihdam sağlandı.
 
Verimli Parseller İçin Radikal Önlemler
 
Tarımda verimliliği sağlamak amacıyla bölünemez parsel büyüklüğü önce 10 dekara daha sonra yüzde 100 artırılarak 20 dekara çıkarıldı. Böylece arazi parçalanmasına karşı çok önemli bir ilerleme kaydedildi. Aynı kapsamda arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verildi. 1961-2002 döneminde 450 bin hektar olan toplulaştırmaya karşılık sadece son 8 yılda 691 bin hektar toplulaştırma yapıldı. Ayrıca, 2009-2010 yıllarında GAP bölgesinde 2 milyon 61 bin hektar, GAP bölgesi dışında ise 377 bin hektar olmak üzere toplam 2 milyon 438 bin hektar alanda arazi toplulaştırma projelerinin ihaleleri yapıldı ve bunların uygulamaları 2013 yılına kadar tamamlanması kararlaştırıldı.
 
47 Milyon “Ajan Böcek” Çevre İçin Çalıştı
 
Çevreye duyarlı politikalara 2010 yılında da devam edildi. Çevre ve insan sağlığının korunması ve yanlış ilaç kullanımının önlenmesi için reçeteli ziraî ilaç satışı uygulamasına geçildi, 11 bin teknik personele reçete yazma yetkisi verildi. Toplam ziraî ilaç kullanımı 2002 yılında 55 bin ton iken, 2009 yılında 37 bin tona düşürüldü. Buğdayın ana zararlısı sünede havadan ilaçlama kaldırılarak, uygulamaya konulan etkin tedbirler ve biyolojik mücadele çalışmaları neticesinde 2002 yılında 901 ton olan ilaç kullanımı 2010 yılında 183 tona düşürüldü. Süne mücadelesinde 2005 yılından bu yana 4 milyon dekar alanda hiç ilaç kullanılmadan, biyolojik mücadele amacıyla 47 milyon faydalı (ajan) böcek salımı yapıldı ve 6 milyon fidan dikildi. 2010 yılında 1,1 milyon hektar alanda yapılan süne mücadelesi ile buğdayda kalite sorunu çözüldü ve ekonomiye yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlandı. Seralarda 1 molekülü 100 bin ozon molekülünü yok eden metil bromür uygulaması, uluslararası taahhüdümüzden 8 yıl önce 2007 yılında sonlandırıldı. İnsan ve çevre sağlığı açısından zararlı olan 157 bitki koruma ürünü aktif maddesi yasaklandı. Sertifikalı tohumluk kullanımı 150 bin tondan 377 bin tona ulaştı. 2005-2010 döneminde iç ve dış pazar taleplerine uygun çeşitlerle 1 milyon 92 bin dekar alanda yeni meyve bahçesi tesis edildi.
 
TÜBİTAK’ın En Fazla Projesini Kabul Ettiği Bakanlık Olduk
 
Ar-Ge çalışmalarına verilen çok özel önem çerçevesinde bu alana ayrılan kaynak 2002 yılında 11 milyon TL iken, 2010 yılında 61 milyon TL’ye çıkarıldı. TÜBİTAK tarafından projeleri en fazla kabul edilen bakanlık Tarım ve Köyişleri Bakanlığı oldu. Hayvan hastalıkları ile etkin mücadele yapılarak, Kuş Gribi’ne karşı arîlik sağlandı. Bu konuda 2010 yılında da bir tatbikat yapıldı. Hayvan varlığımızın yüzde 90’ı yılda iki kez şap hastalığına karşı aşılandı. Türkiye’de ilk defa bir bölge, Trakya bölgesi şap hastalığından arî hale getirildi ve bu durum Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ve Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Hayvan refahının sağlanması açısından önemli olan ve ilk defa küçükbaş hayvan kayıt sistemi oluşturularak bugüne kadar 20 milyon koyun ve keçi küpelenerek kayıt altına alındı. 2011 yılında tüm küçükbaş hayvanlarımızın tamamı kayıt altına alınmış olacak. Yine 2010 yılında, küçükbaş hayvan varlığının 20 milyonu ilk defa koyun-keçi vebasına karşı bedelsiz olarak aşılandı. Hayvancılık destekleri hayvan hastalıkları ile mücadele şartına (aşı ve brucella) bağlandı.

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
İyi Tarım Uygulamaları ( GAP : Good Agricultural Practices ) Ette Fiyat Düşüşünü Bekliyorduk Gerçekleşti
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Ekonomi ve İş Dünyası